Άλευρα Ολικής Άλεσης

 • Αλεύρι Ζέας Ολικής Άλεσης Αντωνόπουλου 1 κιλό

  5.40
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης από Βρώμη Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  5.10
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης από Κριθάρι Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  1.70
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης από Σίκαλη Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  2.40
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης Μαλακού Σίτου Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  1.25