Άλευρα Δίκκοκου Σίτου - Ζέας

  • Αλεύρι Δίκκοκου Σίτου Ολικής Ελληνικό ΒΙΟ (χύμα) 1 κιλό

    3.60
  • Αλεύρι Ζέας Λευκό Αντωνόπουλου 1 κιλό

    5.40
  • Αλεύρι Ζέας Ολικής Άλεσης Αντωνόπουλου 1 κιλό

    5.20