Άλευρα Ολικής Άλεσης

 • Αλεύρι Ζέας Ολικής Άλεσης Αντωνόπουλου 1 κιλό

  5.30
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης από Βρώμη Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  4.40
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης από Κριθάρι Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  1.50
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης από Σίκαλη Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  2.00
 • Αλεύρι Ολικής Άλεσης Μαλακού Σίτου Μύλοι Πανταζή (χύμα) 1 κιλό

  1.25